Paano nagkakaroon ng thyroiditis?

By in Goiter (Bosyo) on October 2, 2017

Maraming pasyente ang nagtatanong sa akin. Paano ako nagkaroon ng thyroiditis? Ano ang nangyari sa thyroid ko?

Sa thyroiditis, may ilang dahilan kung bakit namamaga ang thyroid. Una, puwedeng mamaga ang thyroid dahil sa pag-atake ng thyroid antibodies. Di ba kung tayo ay nagkakasakit, nakakadevelop tayo ng antibodies. Sa susunod na dumapo ang sakit ay hindi na tayo tinatablan o mas mabilis tayong gumaling dahil may pangdepensa na tayo na antibodies. Sa thyroiditis ay hindi pa lubusang naiintindihan ng mga siyentipiko kung bakit inaatake ng antibodies ang sariling thyroid ng pasyente. Kaya ito tinatawag na AUTOIMMUNE – ibig sabihin ang antibodies imbes na depensahan ang katawan, ay siya pa ang umaatake dito.

Puwede ring magkaroon ng thyroiditis nang dahil sa mga gamot, radiation at impeksyon dulot ng virus o bacteria.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.