Diabetes at Depression

By in Diabetes on September 21, 2017

Ayon sa mga pag-aaral, mas mataas ang tsansa na magkaroon ng depression ang mga taong may diabetes.

Kung may kamag-anak o kaibigan na may diabetes at palaging malungkot, tingnan kung meron din ang mga sumusunod na sintomas na maaaring maging indikasyon ng depression:

  • Walang gana sa mga aktibidad na dati ay nakakapagpasaya sa iyo
  • Pagbabago sa pattern ng pagtulog. Halimbawa ay nahihirapang makatulog, nagigising sa gabi o gusto naman ay tulog nang tulog pati sa umaga.
  • Nagigising nang mas maaga at hindi na makatulog
  • Mas konti o mas marami ang kinakain kaya tuloy biglang namamayat o tumataba
  • Lumilipad ang isip at hindi makapag-concentrate. Halimbawa habang nagbabasa ay may ibang sumasagi sa isip kaya hindi maintindihan ang binabasa.
  • Laging pagod ang pakiramdam
  • Balisa at hindi mapakali
  • Pakiramdam na palaging may kasalanan at walang magawa nang tama o pabigat sa ibang tao
  • Mas lulugo lugo tuwing umaga
  • Gustong magpakamatay o nag-iisip kung paano saktan ang sarili

Kung mayroong tatlo o higit pa sa mga nabanggit na sintomas, o isa o dalawa lamang pero nagtagal na ito ng isa hanggang dalawang linggo, sumangguni kaagad sa isang doktor at humingi ng tulong.

Reference: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/complications/mental-health/depression.html

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.