T4 or Free T4?

By in Goiter (Bosyo) on September 13, 2017

Ang thyroid ay gumagawa ng thyroid hormones: triiodothyronine (T3) at thyroxine (T4). Kung may goiter o problema sa thyroid, nagpapagawa ng blood tests ang doktor. Halimbawa ay T3, T4 at TSH (thyroid stimulating hormone). Minsan, ang order ng doktor ay FT4 o free T4.

Minsan nagtanong ang pasyente ko, Dok FREE as in libre? Ay hindi po, katunayan mas mahal pa ngang magpagawa ng free T4 (FT4) sa laboratoryo kumpara sa ordinaryong T4 lang. Ano ba ang free T4?

Ang mga thyroid hormones na T3 at T4 ay karaniwang natatagpuan sa ating dugo na nakakabit sa protina. Meron din namang T3 at T4 na nasa dugo na walang kakabit na protina – ito ang tinatawag na FREE.

May mga sakit, kondisyon o mga gamot na iniinom na nakakabawas o nakakadagdag ng protina sa dugo. Kung T3 at T4 ang gagawin sa ganitong mga sakit, kondisyon o mga gamot na iniinom, hindi ito magiging accurate o tama ang sukat. Kasi kung kulang sa protina sa dugo ay mababa ang T4 at kung sobra naman sa protina ay mataas ang T4. Kaya nagpapagawa minsan ang doktor ng free T4 o FT4. Ang FT4 ay hindi naapektuhan ng dami ng protina sa dugo kaya mas accurate o tama ang sukat nito.

Ang isang halimbawa ay kung buntis. Mataas ang level ng thyroid binding globulin (TBG), isang klase ng protina sa dugo kapag buntis ang isang babae. Kapag T4 ang sinukat ay mataas ito kahit wala namang sakit ang buntis. Sa ganitong sitwasyon ay normal ang nagiging resulta ng FT4, dahil hindi naaapektuhan ng mataas na TBG ang result ng test. Mas accurate o tama ang makukuhang result ng test. Kaya sa buntis, FT4 ang test na ginagawa para mamonitor ang thyroid at hindi T4.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.