Kung ma-ospital at may diabetes: Part 5

By in Diabetes on September 12, 2017

Madalas ma-admit sa ospital ang mga may diabetes, para sa iba’t ibang dahilan. Ano ang mga dapat alamin o tanungin kung pauwi na?

  1. Magtanong tungkol sa follow-up sa doktor. Kelan ito at saan dapat pumunta? Siguraduhing naiintindihan din ng inyong kamag-anak o bantay ang habilin ng doktor sa pag-uwi.
  2. Alamin kung anong mangyayari sa asukal sa dugo habang gumagaling. Minsan ay puwedeng bumaba ang asukal sa dugo dahil magaling na. Puwede rin namang tumaas ang asukal sa dugo kasi mas kumakain na sa bahay kumpara noong nasa ospital.
  3. Magtanong kung ano ang puwedeng maramdaman o ano ang mga senyales ng mataas o mababa na asukal sa dugo, at kung ano ang dapat gawin kung mangyari ito.
  4. Ano ang mga sintomas o senyales na kung mararamdaman, makikita o mangyayari, ay dapat bumalik kaagad sa ospital o sa doktor?
  5. Kung uuwi ng may reseta na insulin at hindi ka naman naka-insulin dati, alamin nang mabuti kung paano magturok ng insulin. Ipakita sa nars kung paano ka magturok ng insulin para masabi niya kung tama ang ginagawa mo. Tanungin kung hanggang kailan gagamitin ang insulin sa bahay.
  6. Kung may sugat, halimbawa sa operasyon, ay tanungin kung kelan dapat ito maghilom. Puwede kasing matagalan ang paggaling ng mga sugat ng may diabetes kung mataas ang asukal sa dugo.
  7. Alamin kung kelan puwedeng bumalik sa trabaho, dating ehersisyo, mga gamot o diet.

Reference: http://www.jointcommission.org/assets/1/6/Speakup_Diabetes_brochure.pdf

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.