Kung ma-ospital at may diabetes: Part 4

By in Diabetes on September 11, 2017

Madalas ma-admit sa ospital ang mga may diabetes, para sa iba’t ibang dahilan. Ano ang mga dapat gawin para hindi magkaroon ng impeksyon habang nasa ospital?

  1. Tingnan kung ang mga doktor, nars at ibang personnel ng ospital na lalapit sa pasyente ay naghugas ng kamay. Huwag mahiyang ipaalala sa kanila ang paghuhugas ng kamay.
  2. Bantayan kung nagpalit ng bago o malinis na gloves ang mga doktor, nars at ibang personnel ng ospital na hahawak sa pasyente.
  3. Ipagbigay alam sa nars kung may sugat, paltos o pasa na hindi gumagaling.
  4. Dapat maghugas din ng kamay ang pasyente at mga bantay nito.
  5. Sabihan ang mga bisita na may sakit na ipagpaliban muna ang pagdalaw habang hindi pa sila magaling, para hindi mahawahan ang pasyente.

Reference: http://www.jointcommission.org/assets/1/6/Speakup_Diabetes_brochure.pdf

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.