Kung ma-ospital at may diabetes: Part 3

By in Diabetes on September 10, 2017

Madalas ma-admit sa ospital ang mga may diabetes, para sa iba’t ibang dahilan. Ano ang mga dapat tanungin o gawin tungkol sa diet o pagkain?

  1. May papalitan ba sa diet para maging maayos ang asukal sa dugo?
  2. Anong dapat gawin kung hindi dumating sa oras ang pagkain, hindi na-tsek ang asukal sa dugo o naantala ang pagbigay ng gamot bago kumain?
  3. Alamin kung ano ang gagawin kung may diabetes at hindi pinapahintulutang kumain. Halimbawa, minsan ay hindi pinapakain kung kukuhanan ng dugo, magpapa-ultrasound o ooperahan. Habang hindi pinapakain, maaaring ang ikabit na suwero ay may asukal (dextrose). Puwede ring mas madalas mag-tsek ng asukal sa dugo gamit ang glucometer, halimbawa kada apat oras.
  4. Tanungin kung kelan puwede nang kumain ulit. Halimbawa, minsan ay hindi muna pinapakain pagkatapos ng operasyon sa bituka at hinihintay pa kung nakautot na.
  5. Magtanong sa nars kung puwede bang kainin ang pagkaing dala ng mga bisita at kung kailangan ba ng karagdagang insulin kung kakainin ito.

Reference: http://www.jointcommission.org/assets/1/6/Speakup_Diabetes_brochure.pdf

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.