Kung ma-ospital at may diabetes: Part 2

By in Diabetes on September 9, 2017

Madalas ma-admit sa ospital ang mga may diabetes, para sa iba’t ibang dahilan. Ano ang mga dapat tanungin o gawin tungkol sa mga gamot?

  1. Aling gamot ang kailangang itigil bago ma-admit sa ospital? Halimbawa, minsan ay pinapatigil ang aspirin ng ilang araw bago magpa-opera para hindi duguin.
  2. Alamin kung anong mga gamot ang binibigay sa ospital. Ilista kung makakalimutin. Baka kasi may makaligtaang gamot o may madobleng gamot.
  3. Ipaalam kaagad sa doktor kung nagsusuka o masakit ang tiyan kaya hindi makainom ng gamot.
  4. Siguraduhing handa na ang pagkain bago magpaturok ng rapid-acting insulin. Baka kasi maiturok na ang insulin ay wala pa ang pagkaing galing sa ospital. Puwedeng bumagsak ang asukal sa dugo kung matatagalan bago kumain.
  5. Magtanong kung may epekto ba ang operasyon o mga bagong gamot sa diabetes. Halimbawa, minsan ay nagbibigay ng steroids pagkatapos ng operasyon o kasama ng chemotherapy. Puwedeng tumaas ang asukal sa dugo nang dahil dito.
  6. Kung bibigyan ng insulin sa ospital, alamin kung anong klaseng insulin ito at tuwing kailan ito ibibigay. Minsan kasi ay kailangan ng insulin habang nasa ospital lamang.

Reference: http://www.jointcommission.org/assets/1/6/Speakup_Diabetes_brochure.pdf

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.