Kung ma-ospital at may diabetes: part 1

By in Diabetes on September 8, 2017

Madalas ma-admit sa ospital ang mga may diabetes, para sa iba’t ibang dahilan. May mag-iiba ba sa pangangalaga ng diabetes kung nasa ospital? Ano ang mga dapat tanungin o gawin?

  1. Ipaalala sa mga doktor o nars na may diabetes ka. Minsan kasi ay ibang doktor (hindi ang doktor ninyo sa diabetes) ang nagpa-admit sa inyo kaya baka makaligtaan na may diabetes ka.
  2. Magtanong kung may babaguhin ba sila sa inyong mga gamot para sa diabetes.
  3. Alamin kung ilang beses at kelan ang pag-tsek ng asukal sa dugo. Tatlong beses ba bago kumain o kada ilang oras?
  4. Kung gumagamit ng insulin, tanungin kung puwede ba itong gamitin habang nasa ospital at kung sino ang magtuturok nito.
  5. Magsabi sa nars kung may nararamdamang sintomas na mababa o mataas ang asukal sa dugo.

Reference: http://www.jointcommission.org/assets/1/6/Speakup_Diabetes_brochure.pdf

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.