Ang mga bato (kidneys) ang nagsasala ng ating dugo. Ang mga hindi na kailangan ng katawan ay nilalabas ng bato sa ihi. Ang albumin o protina ay kailangan pa ng katawan kaya hindi ito dapat lumalabas sa ihi kung malusog ang mga kidneys. Kung nagsisimulang pumalya ang mga kidneys, lumalabas na ang albumin o protina sa ihi.

Ang urine micral test ay isang test na sinusuri kung may konting protina o albumin sa inyong ihi. Ang micral ay pinaiksing tawag sa “microalbumin” o konting albumin.  Kung magpapagawa ng simpleng urinalysis, ay puwede ring makita kung may albumin o protina sa ihi. Pero nagiging positibo lamang ang protina sa urinalysis kung higit na sa 300 mg ng protina ang nasa ihi. Hindi makikita sa ordinaryong urinalysis kung ang protina sa ihi ay nasa pagitan ng 30 hanggang 300 mg lamang. Kung ganito lang kadami ang protina sa ihi, makikita lamang ito kapag nagpagawa ng urine micral test.

Sino ang dapat magpagawa ng urine micral test? Ang mga may diabetes na walang protina sa kanilang urinalysis, para malaman nang maaga kung may problema sa bato (kidneys). Kung positibo na sa protina sa urinalysis ay hindi na kailangang magpagawa ng micral test. Maaaring magpagawa ang doktor ng ibang mga tests tulad ng 24 hour urine collection o urine albumin to creatinine ratio. Magtanong sa inyong doktor tungkol dito.