May diabetes ba ang mahal mo?

By in Diabetes on September 6, 2017

May diabetes ba ang mahal mo? Magulang, kapatid, anak, asawa o kaibigan? Kailangan nila ang tulong mo. Paano ka makakatulong?

  1. Nakakadagdag sa stress ang pagkakaroon ng diabetes. Makakatulong kung makikinig ka sa kanyang mga problema.
  2. Magtanong kung kailangan ba niya ng tulong para maalala kung kelan dapat bumisita sa doktor, magpagawa ng laboratory test, magtsek ng asukal sa dugo o uminom ng gamot. Puwedeng ikaw ang maging tagapagpaalala sa kanya.
  3. Mag-alok na isulat ang kanyang mga tanong tungkol sa diabetes sa isang papel, para madala sa pagbisita sa doktor.
  4. Samahan mo siya sa doktor. Sulatin ang mga sinasabi ng doktor para makatulong kung makalimutan niya ang mga sinabi.
  5. Magtanong sa doktor kung ano ang puwede mong maitulong para mas mapanatiling malusog ang mahal mong may diabetes.
  6. Damayan siya sa pagkain nang tama. Huwag tuksuhin na kumain ng mga pagkaing makakasama sa kanyang diabetes.
  7. Maghanap ng mga bagay na puwede ninyong gawin nang magkasama tulad ng paglalakad, pagsayaw o ibang paraan ng pag-eehersisyo. Mas magagawa niya ang mga ito kapag kasama ka niya.
  8. Mag-aral din tungkol sa diabetes.

Mag-iwan ng komento kung ano pa ang mga ibang paraan na nakakatulong ka sa mahal mo na may diabetes.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.