Ano ang thyrotoxic periodic paralysis?

By in Goiter (Bosyo) on September 5, 2017

Ang thyrotoxic periodic paralysis ay isang di pangkaraniwang kondisyon na nakikita sa mga lalaking Asyano (kasama ang Filipino) na may hyperthyroidism (sobrang thyroid hormone).

Tinatawag itong THYROTOXIC sapagkat dahil ito sa sobrang thyroid hormone. PERIODIC dahil ito ay pana-panahon at pabalik balik. PARALYSIS dahil biglang nanghihina ang mga muscles kaya ang pasyente ay hindi makatayo o makalakad. Mas karaniwang nanghihina ang mga paa kaysa kamay. Puwede ring mangyari sa balakang o balikat. Puwedeng manghihina araw araw o madalang lamang. Puwedeng tumagal ng ilang oras o hanggang ilang araw ang pagkaparalisa. Kapag umaatake ito ay bumababa ang POTASSIUM sa dugo.

Madalas ay dumadating ang panghihina ng muscles pagkatapos kumain (kung sobrang busog) at lalo na kung maalat o maraming carbohydrates (halimbawa ay kanin, pansit o tinapay) ang kinain. Kung mapapababa ang thyroid hormones sa pamamagitan ng gamot, ay nawawala na rin ang pag-atake ng panghihina ng muscles.

Kailangang dalhin kaagad sa ospital kung nanghihina ang muscles, para mabigyan ng potassium at bago umabot sa mahirapang huminga o lumunok ang pasyente.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.