Iba’t Ibang Klaseng Insulin

By in Diabetes on September 2, 2017

May iba’t ibang klase ng insulin depende sa kung gaano kabilis ito umeepekto at kung gaano ito katagal na aktibo sa katawan para bumaba ang asukal sa dugo.

Rapid-acting insulin. Nagsisimulang magpababa ng asukal sa dugo sa loob ng 5-15 minuto. Pinakamatindi ang epekto pagkatapos ng 45-75 minuto. Nagtatagal ang epekto ng dalawa hanggang apat na oras. Ang insulin glulisine (Apidra), lispro (Humalog), aspart (Novorapid) ang mga halimbawa dito.

Short-acting insulin. Nagsisimulang magpababa ng asukal sa dugo sa loob ng 30 minuto. Pinakamatindi ang epekto pagkatapos ng dalawa hanggang apat na oras. Nagtatagal ang epekto ng lima hanggang walong oras. Ang regular insulin (Humulin R, Insuget R, Scilin R atbp) ang halimbawa dito.

Intermediate-acting insulin. Nagsisimulang magpababa ng asukal sa dugo sa loob ng dalawang oras. Pinakamatindi ang epekto pagkatapos ng apat hanggang labing dalawang oras. Nagtatagal ang epekto ng 18 hanggang 28 na oras. Ang regular insulin (Humulin N, Insuget N, Scilin N atbp) ang halimbawa dito.

Long-acting insulin. Ang mga halimbawa dito ay insulin glargine (Lantus, Basaglar), detemir (Levemir), degludec (Tresiba). Nagsisimulang magpababa ng asukal sa dugo sa loob ng dalawang oras. Depende kung glargine, detemir o degludec ang ginagamit, puwedeng magtagal ang epekto mula 20 hanggang 40 na oras.

Mixed insulin. Pinaghalong intermediate-acting at short-acting insulin. Halimbawa ay Mixtard 30 (70% na intermediate-acting at 30% na short-acting insulin). Puwede ring kombinasyon ng rapid-acting at intermediate-acting insulin tulad ng Novomix 30 o Humalog Mix.

Ang insulin ay puwede ring hatiin sa dalawang grupo:

  1. Human insulin: kapareho ng insulin na ginagawa ng lapay ng tao
  2. Analogue: insulin na may binago sa laboratory para mas maging mabilis o mas mahaba ang epekto sa katawan. Mas mahal ang presyo ng analogue insulin kumpara sa human insulin.

Reference: UpToDate.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.