Branded o generic na gamot?

By in Altapresyon, Diabetes, Goiter (Bosyo) on August 19, 2017

Ano ang generic name? Ang generic name ang pangalan ng aktibong sangkap ng gamot. Halimbawa ng generic name: Metformin hydrochloride.

Ano ang brand name? Ang brand name ang pangalan na binigay ng kompanyang gumagawa ng gamot. Halimbawa ng mga brand name para sa metformin hydrochloride: Gludin, Glucophage, Humamet, Fornidd, I-max atbp. Ang mga generic na gamot ay may brand name din. Ang Gludin ay generic na gamot na kopya sa orihinal na brand ng Metformin na Glucophage. Ayon sa gumagawa ng Gludin, ito ay short for “Glucophage din.”

Ano ang ibig sabihin ng generic na gamot? Ito ay mga gamot na kopya sa orihinal na branded na gamot. Mas mura ang generic na gamot. Ang aktibong sangkap na laman ng generic na gamot ay pareho sa branded na gamot na kinopya nito.

Lahat ba ng gamot ay may generic? Hindi. Kapag bagong labas ang gamot ay wala pa itong generic. Kasi ang bagong labas na gamot ay may patent na hawak ng kompanyang nakaimbento dito. Kung may patent pa ang gamot, tanging ang kompanyang may hawak nito ang puwedeng magbenta ng gamot. Pagkalipas ng ilang taon at nawalan na ng bisa ang patent, puwede nang gumawa ng generic o kopya ng gamot na ito ang ibang mga kompanya.

Ano ang pagkakaiba ng generic na gamot sa orihinal na branded na gamot? Puwedeng iba ang hugis ng tableta, kulay, balot o flavor (lasa) ng generic na gamot sa original na brand. Mas mura ang mga generic na gamot.

Bakit mas mura ang generic na gamot sa orihinal na branded na gamot? Wala kasing gastos ang kompanya na gumagawa ng generic na gamot sa pag-develop sa gamot. Kailangan kasi ng masusing pag-aaral at imbestigasyon para magkagawa ng orihinal na gamot kaya malaki ang nagagastos ng kompanyang gumagawa nito. Samantalang ang kompanyang gagawa ng generic na gamot ay kokopyahin na lang ang gamot, kaya mas mura na ang proseso.

Kasing bisa ba ng generic na gamot ang orihinal na branded na gamot? Opo, dahil may mga regulasyon ang gobyerno tungkol sa bisa at kalidad ng generic na gamot na sinusunod ng mga kompanya ng gamot. May mga pagsusubok na ginagawa para masigurong pareho ang bisa ng generic sa orihinal na brand ng gamot.

Paano magpalit sa generic na gamot? Mahalaga na magtanong muna sa doktor kung puwede bang palitan ang inyong gamot. Kailangang i-monitor ng doktor kung pareho ang bisa o epekto sa inyo ng generic kumpara sa orihinal na branded na gamot. Tandaan na puwedeng iba ang hitsura ng generic na gamot sa orihinal na branded. Baka kasi magkamali at mainom nang doble ang magkatulad na gamot, ang generic at branded, dahil magkaiba ang hitsura nito.

Ang post na ito ay salin sa Filipino galing sa UpToDate Patient education: Brand versus generic medicines (The Basics), at dinagdagan ko ng sariling kuro-kuro.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.