Paano malalaman kung papuntang menopause na?

By in Uncategorized on August 5, 2017

Ang menopause ay ang hindi na pagdating ng buwanang dalaw. Puwede itong magsimula mula sa edad 45 hanggang 55 taong gulang. Kapag menopause na ay hindi na naglalabas ang mga obaryo ng itlog at hindi na rin ito gumagawa ng hormones na estrogen o progesterone.

Maaaring papuntang menopause na ang isang babae kung:

 1.  Nagiging mas madalang ang regla. Halimbawa imbes na kada buwan ay kada lima hanggang anim na linggo
 2. Palaktaw laktaw ang regla
 3. Mas mahina ang regla at natatapos sa mas konting araw kumpara sa dati
 4. May sintomas ng menopause tulad ng
 • Hot flashes: umiinit ang mukha at dibdib papunta sa ibang parte ng katawan
 • Night sweats: pinagpapawisan sa gabi
 • Nahihirapang matulog
 • Vaginal dryness: puwedeng mas tuyo ang puwerta kaya masakit ang pagtatalik
 • Depression o anxiety: labis na pagkalungkot, nawawalan ng interes sa mga gawain, tulog nang tulog o hindi makatulog
 • Madaling makalimot o hindi makapag-concentrate

Magpatingin sa isang obstetrician-gynecologist kung may mga sintomas ng menopause lalo na kung:

 1. Ang regla ay dumadating mas madalas sa kada tatlong linggo
 2. Sobrang lakas ng regla
 3. May spotting sa pagitan ng mga regla
 4. Isang taon nang walang regla at biglang nagka-spotting o nag-regla ulit

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.