Nasaan ang adrenal glands?

By in Adrenal on July 9, 2017

Ang adrenal glands ay nakaupo sa ibabaw ng kidneys o bato. Dalawa ang ating kidneys kaya dalawa rin ang adrenal glands.

May dalawang bahagi ang adrenal glands:

  1. Adrenal cortex. Naglalabas ito ng mga hormones na CORTISOL at ALDOSTERONE. Ang hormone na cortisol ay importante para sa metabolismo at kasangkot ito sa pagtugon ng katawan sa stress. Ang hormone na aldosterone naman ay may kaugnayan sa pagkontrol ng blood pressure.
  2. Adrenal medulla. Naglalabas ito ng hormone na ADRENALINE. Kapag stressed ang tao ay tumataas ang adrenaline. Dahil dito bumibilis ang tibok ng puso para mas maraming dugo ang makarating sa mga muscles at sa utak. Di ba sabi nga nila kaya nabuhat ng tao ang refrigerator nang mag-isa noong may sunog ay dahil sa tumaas ang kanyang adrenaline?

May mga sakit na dulot ng hindi na paggana ng adrenal glands o mga tumor sa loob nito na nagiging dahilan naman ng sobrang paglabas ng mga hormones na cortisol, aldosterone o adrenaline.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.