Ano yung mellitus sa diabetes mellitus?

By in Diabetes on May 21, 2017

Karaniwan ay diabetes lang ang sinasabi natin. Pero ang kompletong diagnosis ay diabetes mellitus. Saan ba galing ang mga salitang ito?

Si Aretaeus, isang Griyegong doktor ang nagbigay ng pangalan na diabetes para sa isang karamdaman kung saan ang pasyente ay laging nauuhaw, ihi nang ihi at namamayat. Ang ibig sabihin ng diabetes ay flowing through. Para sa kanya kasi, parang dumadaan lang ang tubig sa katawan ng taong may diabetes. Inom nang inom ang pasyente pero ihi rin nang ihi. Hindi pa nila alam noon kung bakit nangyayari ito.

Sa mga sumunod na taon naman, nauso na sinusuri ng mga doktor ang ihi ng pasyente para malaman kung ano ang sakit nito. Tinitingnan ang kulay at amoy ng ihi. Kasama na dito ang pagtikim sa ihi! Natuklasan nila na ang ihi ng mga pasyenteng may diabetes ay matamis. Dito nadagdag ang salitang mellitus, na ang ibig sabihin sa Latin ay honey.

Ay buti na lang pala hindi pa ako doktor noon. Kahirap naman tumikim ng ihi!

 

Reference:

Diabetes history. http://www.diabetes.co.uk/diabetes-history.html

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.