Bakit lumuluwa ang mata kung may toxic goiter?

By in Goiter (Bosyo) on July 2, 2016

Ang Graves’ disease ay isang klase ng toxic goiter kung saan lumuluwa ang mata. Puwede ring mamaga ang paligid ng mata. Puwedeng parehong mata o isang mata lamang. Paano ito nangyayari? Sa likod ng eyeball ay may muscles na nagpapagalaw sa mata at taba (fat). Ang eyeball ay napaliligiran ng buto sa loob ng bungo (skull). Lumuluwa ang mata dahil namamaga ang muscles at taba kaya tinutulak nito ang eyeball palabas.

Bakit nangyayari ito? Puwede itong mamana. Mas madalas itong matagpuan sa mga babaeng may toxic goiter kaysa mga lalaki, pero madalas naman itong mas malala sa kalalakihan. Mas madalas at mas malala din ang pagluwa ng mata kung naninigarilyo. Kaya dapat tumigil sa paninigarilyo ang mga pasyenteng may toxic goiter.

Ano ang nararamdaman sa mata? Parang may puwing ang mata kahit wala, dahil natutuyo ang mata dahil pagkurap ay hindi natatakpan ang kabuuan ng mata. Kung natutulog ay mas lalong natutuyo ang mata kung hindi lubusang naipipikit ang mata kaya pagkagising ay parang may buhangin ang pakiramdam sa mata. Nagluluha din ang mata lalo na kung mahanginan. Puwedeng sumakit ang likod ng mata. Puwede ring lumabo ang mata o maging doble ang paningin kahit hindi naman duling. Minsan din hindi na makagalaw ang mata sa lahat ng direksyon.

Ang pagluwa ng mata ay puwedeng mangyari bago lumabas ang sintomas ng toxic goiter. Madalas din na ang pagluwa ng mata ang dahilan kung bakit nalalaman na may toxic goiter pala. Puwede ring ma-diagnose na ang toxic goiter at saka pa lang lumuluwa ang mata pagkatapos ng ilang buwan.

Kung iisa lang ang matang nakaluwa, minsan ay nagpapagawa ang doktor ng CT scan para masigurado na namamaga nga lang ang muscles ng mata at taba at walang tumor na nasa likod ng eyeball.

Kadalasan ay bumubuti ang mata kapag ginagamot na ang toxic goiter sa pamamagitan ng tabletang gamot o sa pag-opera. Puwedeng lumala ang problema sa mata kung radioactive iodine ang gagawin kaya pinagbabawal itong gamitin kung sobrang nakaluwa ang mata.

Minsan ay nagrereseta ang doktor ng artificial tears kung natutuyo ang mata. Para maiwasan ang panunuyo ng mata, puwedeng magsuot ng dark glasses at takpan ang mata kung natutulog. Nababawasan din ang pamamaga ng mata kung matutulog na mataas ang unan.

Puwede ring magbigay ng steroids ang doktor para maibsan ang pamamaga ng mata. Minsan ay kailangan ding operahan ang mata para maisauli ito sa loob ng orbit.

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.