No Approved Therapeutic Claims

By in Altapresyon, Diabetes, Goiter (Bosyo), Kolesterol on January 23, 2016

No Approved Therapeutic Claims. Iyan ang dating nakalagay sa label ng mga food supplements. Simula pa noong 2015, ito ay pinalitan na.

Mahalagang paalala: Ang (name of product) ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit (Important reminder: This is not a medicinal drug and should not be used to treat the symptoms of any disease).

Bilang doktor, hindi ako nagbabawal sa aking mga pasyente kung gusto nilang uminom ng food supplement. Karaniwan ay pinapadala ko sa kanila ang bote o lalagyan ng food supplement para makita ko kung ano ang mga sangkap nito.

Ipagbigay alam ninyo sa doktor kung may iniinom kayong food supplement dahil maaari itong magkaroon ng interaksyon sa mga ibang gamot na iniinom ninyo.

May mga nagtitinda kasi ng mga supplement na sinasabihan ang mga pasyente ko na huwag sabihin sa akin ang paggamit nila ng food supplement. Hindi rin naman daw papayag ang doktor na uminom ng food supplement ang kanilang mga pasyente dahil sa pamamagitan nito ay gagaling ang pasyente at hindi na mangagailangan ng doktor. Paano kayo mapapangalagaan ng doktor kung hindi niya alam kung may iba pa kayong iniinom? Halimbawa, kung umiinom ng glucosamine kasabay ng gamot na warfarin na pampalabnaw ng dugo, ay puwedeng duguin. Sa interaksyon ng glucosamine sa warfarin ay sobrang lumalabnaw ang dugo. Kung alam ng doktor na umiinom ang pasyente ng glucosamine ay puwede sanang i-adjust ang dosage ng warfarin.

Minsan, mas mahal pa nga ang mga food supplements kumpara sa tunay na gamot. Tandaan, hindi dahil mas mahal ay mas epektibo ito.

Pero Dok, mas maganda ang pakiramdam ko sa food supplement! Sa tingin ko, ‘yan ay PLACEBO EFFECT.

Alam ninyo ba kung paano ang mahabang proseso bago ma-aprubahan ang isang gamot? Gumagawa ng tinatawag ng clinical trial. Sa clinical trial, hahatiin ang libo-libong pasyente sa dalawang grupo – placebo at intervention. Sa placebo group, ang matatanggap na gamot ay gawgaw lamang pero kahawig ito ng tunay na gamot. Sa intervention group, yung tunay na gamot ang matatanggap ng pasyente. Ang trial ay blinded. Ibig sabihin, hindi alam ng mga pasyente kung ang iniinom nilang gamot ay yung gawgaw lamang o yung totoo. Ang mga doktor na nangangasiwa sa trial ay hindi rin alam kung alin ang iniinom ng pasyente. Sa ganitong pamamaraan ay malalaman talaga kung epektibo ang gamot o hindi. Siguro sasabihin ninyo, natural yung gawgaw lang ang iniinom ay hindi gagaling. Pero iyan ang nakapagtataka! May mga pasyenteng gumagaling dun sa gawgaw na gamot. Iyan ang placebo effect! Ang placebo effect ay ang paggaling dahil lamang sa pag-asa na gagaling ka sa gamot na iniinom mo kahit na ito ay gawgaw lang. Siguro, puwede rin nating tawagin ito na himala. At walang imposible sa Panginoon.

Ang mga gamot ay kailangang maraming clinical trial bago maaprubahan ng FDA. Hindi required ang clinical trial para sa food supplement. Kasi nga wala naman itong pinapangakong makakagaling. Hindi katulad ng paracetamol, kapag uminom ka nito aba dapat bumaba ang lagnat. Kung walang maging epekto ang food supplement sa iyo ay hindi ka puwedeng magreklamo dahil hindi nga ito gamot. Hit or miss ‘ika nga.

Ang nakikita ko sa mga food supplement ay testimonials. Si Pedro at Juan ay uminom nito at sila ay gumaling. Baka ikaw gumaling din. Kung sa ebidensiya, ay kulang iyan para tanggapin ng mga doktor.

Sa huli, naniniwala ako na ang pasyente ang may karapatan na gawin ang nais niya para sa kanyang kalusugan. Bilang doktor, kahit hindi ako naniniwala sa mga food supplement ay hindi ko pinipigilan ang mga pasyenteng uminom nito. Ang hiling ko lang ay ipagbigay alam ninyo sa doktor ito nang mas mabantayan niya kayo nang maigi.

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.