Magtanong tungkol sa gamot!

By in Uncategorized on August 24, 2015

Alam mo ba na maraming tao ang napapahamak nang dahil sa medication error, o mga pagkakamali sa gamot? Kapag nag-reseta ang inyong doktor, ito ang mga dapat tanungin tungkol sa gamot:

1. Ano ang pangalan ng gamot? Para saan ito?

Ang bawat gamot ay may generic name at brand name. Sa aking reseta sinusulat ko kung para saan ang gamot. Bakit? Kasi marami tayong kababayan na kinakapos ng pambili ng gamot. Kung alam nila kung para saan ang gamot ay mas nakakapaglaan sila ng pambili sa mga mas importanteng gamot sa kanilang reseta. Minsan nagtatanong din ang mga pasyente kung bakit maraming gamot. Mas nagiging malinaw sa kanila kung nakalista sa reseta para saan ang mga ito. Halimbawa ang isang pasyenteng may diabetes ay puwedeng may isang gamot para sa alta presyon, dalawang gamot para sa diabetes, isang gamot para sa kolesterol at isang gamot para sa puso.

2. Kailan dapat at paano inumin ang gamot?

Dapat ba ay may laman ang tiyan bago inumin ang gamot? Ilang beses sa isang araw dapat inumin? Dapat bang inumin ang gamot sa parehong oras araw araw?

3. Gaano katagal dapat inumin ang gamot?

Puwedeng magkaroon ng problema kung kulang o sobra ang pag-inom sa gamot. Halimbawa, kung sinabi ng doktor na dapat ay isang linggo inumin ang antibiotic para sa ubo ay dapat pitong araw ngang inumin. May iba kasi, kapag nahimasmasan na ay tinitigil na kaagad ang gamot. May mga gamot naman na dapat sana ay pinapalitan ang dosage at malalaman  lang kung ano ang tamang dosage kung magpapatingin sa doktor. Halimbawa ay ang gamot na methimazole para sa toxic goiter, kung saan ang dosage ay ina-adjust depende sa kondisyon ng pasyente at lab result nito.

4. Puwede bang magka-allergy nang dahil sa gamot?

Kung allergic ka sa penicillin ay may mga kahawig din itong gamot na dapat ay hindi na ma-reseta para sa inyo.

5. Puwede ba akong uminom ng alak o beer? May mga pagkain ba na dapat iwasan kapag iniinom ang gamot na ito?

Minsan ang alak, beer o pagkain ay may epekto sa gamot. Puwedeng maging hindi epektibo ang gamot o sumobra ang epekto. Halimbawa ang grapefruit juice ay pinagbabawal sa mga umiinom ng simvastatin dahil napapataas nito ang level ng simvastatin sa dugo na maaaring makasama sa inyong kalusugan.

6. Puwede ba akong uminom ng mga gamot na hindi kailangan ng reseta (over-the-counter medication), mga halamang gamot o supplements kasabay ng gamot na ito?

Puwede kasing magkaroon ng interaction ang mga resetang gamot sa mga ito. Ipagbigay alam parati sa doktor kung umiinom ng ibang gamot, herbal o supplement.

7. May side effect ba ang gamot?

Dapat tanungin ano ang mga sintomas na puwedeng maramdaman sa pag-inom ng gamot. Halimbawa, may ibang pasyente na lumalambot ang dumi sa metformin pero ito ay kadalasang lumilipas din.

8. Paano kung nakalimutan kong inumin ang gamot o mali ang dosage na nainom ko?

Itanong sa doktor kung halimbawa ay nakalimutan kong inumin ang gamot noong umaga tulad ng reseta ninyo, puwede ko pa ba itong inumin sa hapon?

9. Paano kung mabuntis ako habang iniinom ang gamot na ito, may peligro ba? Puwede ba akong mag-breast feed habang umiinom nitong gamot?

10. Paano ba dapat itago ang gamot? Hanggang kailan puwedeng itago ang gamot?

Halimbawa, ang insulin ay dapat nasa malamig kaya dapat ay nasa refrigerator, pero hindi dapat sa freezer. Kung expired na ang gamot kahit nasa refrigerator, puwede pa ba itong gamitin?

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.