Gusto ko lang ipagbigay alam sa lahat na may YouTube channel po si Dok Bru!

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCaQydIrtOCrpCkl3IKIe2aQ/featured

Ang kaalaman sa website na ito ay hindi maaring ituring na personal na rekomendasyon para sa inyong kalusugan. Ito ay para lamang sa edukasyon ng publiko. Hindi ito maaaring humalili o ipalit sa pagkonsulta sa inyong doktor. Ang pagbasa ng mga impormasyon sa website na ito ay hindi nangangahulugan na pasyente ka ni Dok Bru.

Ang lahat ng nakasulat dito ay napapasailalim sa isang Creative Commons Share Alike Attribution Required Noncommercial license.